Menu Bel Zon: 015 82 00 456
Inschrijven

Het zorgnetwerk oftewel
‘het schild’ van Kinderopvang ZON!

ZON! heeft een groep professionals om zich heen verzameld die ons ondersteunen als wij er met onze eigen expertise niet uitkomen. Deze groep bij elkaar noemen wij het zorgnetwerk. Ouders die met een vraag zitten rondom opvoeden, zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind of advies willen over iets waar ze niet uitkomen, kunnen bij ons netwerk terecht.

 Hoe werkt het?

  • Voordat ons zorgnetwerk wordt ingeschakeld, vindt er eerst intern overleg plaats tussen pedagogisch medewerkers, de locatiemanager en de pedagogisch coach.
  • Wanneer wij, na intern overleg, het idee hebben dat er extra hulp nodig is, gaan we uiteraard eerst in overleg met ouders. Zij bepalen daarna zelf hoe zij verder willen gaan.
  • Wij schakelen ons zorgnetwerk in als wij er met onze eigen expertise niet uitkomen of als ouders hier expliciet om vragen.
  • Wij hopen dat op deze manier de juiste hulp (sneller) aangeboden kan worden, zonder lange wachttijden.
  • Ouders en kinderen kunnen ook zelf aangeven dat zij extra hulp nodig hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een scheiding, rouw, slaapproblemen of angsten.

Ons zorgnetwerk is er om ouders en kinderen de best mogelijke zorg te bieden, zodat iedereen zo veilig en fijn mogelijk kan opgroeien, zowel thuis als bij ons.

Mochten hierover vragen zijn dan horen wij dit graag.

Ineke Moerman

Wanneer je met iemand in contact bent dan bestaat 95% daarvan uit non-verbale communicatie, oftewel lichaamstaal. Jouw lichaamstaal zegt dus ook veel over jou … hier kan je je voordeel mee doen.

In je leven krijg je al van baby af aan vele indrukken. Dit vormt je en zorgt dat je (leef)gewoonten ( bewust en/of onbewust ) ontwikkeld of deze aangeleerd krijgt. Je ontwikkelt patronen en gewoonten die niet passen bij wat er eigenlijk leeft in jou. Je eigen wensen, verlangens en behoeften komen op de achtergrond en je gaat overleven. Samen met de paarden gaan wij aan de slag en door middel van je eigen ervaringen, ontdekkingen en mogelijkheden die gezien mogen worden, verwoord ik met of zonder de paarden op een creatieve en verrassende manier naar je wat jouw lichaamstaal zegt.

Zo krijg je gereedschap waarmee je leert hoe je helder communiceert en hoe je kunt omgaan met jezelf en met elkaar. Mijn richting is ‘Allebei blij’ . Na een aantal bezoeken waarin EMDR en/of Coaching aangereikt wordt is je veel duidelijk geworden en maak je je deze andere manier van kijken eigen. De sleutel hierin is eigenheid en zelfrespect. Waar nodig of wenselijk werk ik samen met andere behandelende specialisten.

Tel: 06 33 33 08 79 / www.nonverbalecommunicatie.nu

Onderdeel van het zorgnetwerk

Jackelien van Meurs-Barendse

Vanuit mijn jarenlange ervaring als intern begeleider en leerkracht in het basisonderwijs ben ik mijn eigen praktijk gestart: KIEM kindercoaching in Den Hoorn.

Ik ben ervan overtuigd dat in de kern van ieder kind alle talenten en kwaliteiten al aanwezig zijn, zoals een klein zaadje kan ontkiemen en uitgroeien tot een stevige boom. We hoeven als ouders en medeopvoeders alleen te zorgen voor de juiste begeleiding en omgeving. Ik zie veel kinderen worstelen met (faal)angst, onzekerheid, weerbaarheid, overprikkeling of eigenschappen van hooggevoeligheid. Herken je jouw kind hierin? Of heb je als ouder behoefte aan meer ontspanning en verbinding binnen jouw gezin?

Mijn missie is om ouders en kinderen in hun kracht te zetten, zodat er ruimte komt voor balans, vertrouwen en veerkracht. Samen op weg naar groei en bloei! Zo mooi dat kinderopvang ZON! hierin een schakel wilt zijn. Ik zie mijn drie kinderen groeien door de ervaringen die zij opdoen en de begeleiding van de betrokken medewerkers bij ZON!

Voel je welkom, ik help jullie graag op weg!

Tel: 06 28 78 29 69 / www.kiemkindercoaching.nl

Onderdeel van het zorgnetwerk

Kim van Raamsdonk

Ik ben Kim van Raamsdonk (1976), samen met Joost en onze drie dochters Fenne, Sien en Saar woon ik in Kwintsheul. Ik ben geluksjuf, meiden- en ontspanningscoach bij Klein Geluk en deel van het zorgnetwerk.

Elke fase van de ontwikkeling brengt prachtige ervaringen en uitdagingen met zich mee, maar roepen soms ook vragen op. Het is fijn om hier als ouder handreikingen bij te krijgen en/of ervaringen uit te wisselen met andere ouders. Dit kan bij Klein Geluk: zowel in de vorm van een workshop als 1 op 1. Klein Geluk biedt geluksmomentjes voor jou en/of je dochter. Dit is in de vorm van workshops en zijn gericht op plezier, geluk, bewustwording, verbinding, ontspanning en zijn voor kleine en/of grote meisjes. Bij elk geluksmoment ga je de deur uit met een blijer en relaxter gevoel met veel herkenning en inspiratie.

Coachen van meiden (en de ouders) van 8 tot 13 jaar individueel.

Door omstandigheden kunnen kinderen even niet lekker in hun vel zitten, moeite hebben met bepaalde situaties of uit balans geraakt zijn. Ik help je dochter (en daarmee vaak ook de ouders) bewust te worden van zichzelf, de eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden. Hiermee wordt een stevige basis gecreëerd, van waaruit het kind beter opgewassen is tegen de uitdagingen die op haar pad komen. Daarnaast werk ik met veel plezier bij de BSO van kinderopvang ZON!

Tel: 06 14 53 56 54 / www.clubkleingeluk.nl

Onderdeel van het zorgnetwerk

Lydia Beckx-Korbee

Sinds 2006 ben ik werkzaam als kunstzinnig therapeut en (wandel)coach. Naast Therapeuticum Helianth ben ik ook verbonden aan de Montessorischool Jan Vermeer in Delft. Op deze school heb ik in 2005 een studie gedaan naar leer- en gedragsproblemen bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Hét moment dat kinderen ‘mijn hart gestolen’ hebben.

Bij kinderen heb ik me met name toegelegd op problemen als te weinig zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld, onrust, te weinig concentratie, onzekerheid en (faal)angst, maar ook onderwerpen als pesten en depressie zijn regelmatig aan de orde.

Via mooie, creatieve schilder-, teken- en boetseertechnieken wordt het kind in het ervaringsgebied aangesproken. Problemen worden daardoor zichtbaar en mogelijke weerstanden of blokkades overwonnen. De therapie helpt het kind in beweging te laten komen, zijn of haar innerlijke kracht te (her)ontdekken en om te gaan met het probleem of met bijvoorbeeld gevoelens van angst, verdriet, woede of boosheid. Door het kunstzinnige proces wordt gewerkt aan het vinden van een nieuwe balans.

Tijdens de bijeenkomsten sluit ik zo veel mogelijk aan bij de wensen van het kind en bied ik, naast de nodige inspiratiebronnen, een rustige en stille plek om in te werken.

Tel: 06 22 49 80 44 / www.helianth.nl/kunstzinnige-therapie

Onderdeel van het zorgnetwerk

Marije Thepass

Coachingspraktijk Natuur(lijk) Bewegen is er voor kinderen en hun ouder(s) of verzorger(s) die met vragen rondlopen waar ze zelf niet uitkomen. Hierbij vind ik de natuur en het in beweging zijn belangrijke speerpunten.

Ik coach dan ook niet vanuit een praktijkruimte, maar mijn sessies vinden zoveel mogelijk in de natuur of op locatie plaats. Ik wil graag dat iedereen zelf ontdekt wat de oplossingen zijn om zijn of haar eigen ik weer terug te vinden, daarnaast help ik om handvatten te vinden die snel en blijvend resultaat leveren.

Tel: 06 23 57 89 67 / www.coachingspraktijknatuurlijkbewegen.nl

Onderdeel van het zorgnetwerk

Marloes Mosterd

Ik ben Marloes van Marloes Kindercoaching. Ik ben HBO- Pedagoog, SEO-Kindercoach en ik ben moeder van een tweeling. Daarnaast ook deel van het zorgnetwerk. 

Lastige kinderen bestaan niet!

Kinderen geven iets aan met hun gedrag. Achter ieder gedrag zit een behoefte. Door mijn jarenlange ervaring kan ik snel zien wat een kind nodig heeft. Ik helpt kinderen die OVERPRIKKELD zijn! Steeds meer kinderen lijken uit balans te zijn. Ieder kind wil gezien, gehoord en begrepen worden. Tijdens mijn werk op de naschoolse opvang zag ik dat kinderen veel meer zelf keuzes mogen maken, maar dat door de snelheid waarin we leven, de vele mogelijkheden en prikkels die er zijn en de verwachtingen van buitenaf, dit niet altijd goed lukt.

Diep van binnen weten ze zelf wat ze willen! Gek genoeg sturen we hier niet altijd op aan in onze communicatie. Vaak doen we dat zonder hierbij stil te staan. Mijn missie is dat ieder kind BLIJ is in een wereld vol met prikkels!

Tel: 06 28 88 94 85 / www.marloeskindercoaching.nl

Onderdeel van het zorgnetwerk

Michéle Mosch

Ik ben Michèle Mosch van ‘Het hart van Delfland’, emotietherapie voor kind en volwassene. In mijn praktijk in Den Hoorn behandel ik kinderen vanaf drie jaar, die te veel boosheid, verdriet en angsten voelen. Met behulp van de (door mijzelf ontwikkelde) emotiemethode, worden belastende emoties tot rust gebracht.

Het resultaat is veel rust in het hoofd en steviger in zijn/haar schoenen staan. Het gedrag, dat gekoppeld is aan het gevoel, verbetert hierdoor vanzelf zonder dat hij/zij erover nadenkt. De kinderen van nu voelen feilloos aan hoe gespannen ouders kunnen zijn. Wanneer één van de ouders een keer wordt mee behandeld, is het resultaat van de behandeling nog beter. Doordat er vanuit het (onder)bewuste spanningen worden losgemaakt, is deze therapievorm kortdurend (gemiddeld vijf sessies). Verbaas jezelf hoe goed dit werkt!

Tel: 06 46 46 95 22 / www.hethartvandelfland.nl

Onderdeel van het zorgnetwerk

Pauline Stadhouders

Ik ben Pauline Stadhouders, rouwtherapeut, orthopedagoog en deel van het zorgnetwerk. In mijn praktijk De Levensboom Delft begeleid ik kinderen en jongeren en hun ouders/verzorgers die met verlies in aanraking komen door een ernstige ziekte, een (naderend) overlijden, een traumatische gebeurtenis of scheiding.

Nadat ik zelf zowel in mijn werk als oncologieverpleegkundige als privé met verliezen in aanraking kwam, ben ik mij gaan specialiseren in verlies en rouw. Ik ben getrouwd en moeder van 3 volwassen kinderen. Ik ben nieuwsgierig, enthousiast, creatief en een warm en rustig persoon en stem af op jou en je persoonlijke situatie en maak daarbij gebruik van verschillende therapieën, spel- en werkvormen. Naast mijn praktijk begeleid ik Villa Debora in inloophuis Debora te Delft en ben ik verliescoach bij Stichting Jonge Helden.

Tel: 06 25 43 53 68 / www.delevensboomdelft.nl

Onderdeel van het zorgnetwerk

Sylvia Dijkshoorn

Ik ben Sylvia Dijkshoorn, emotietherapeut. In mijn praktijk in Schipluiden, Midden-Delfland, behandel ik kinderen en volwassenen door middel van Emotietherapie. Emotietherapie werkt met de emotiemethode (visualiseren).

Met de emotiemethode maken we onrustige en negatieve gevoelens los waardoor je je rustig voelt. De emotiemethode werkt zowel bij volwassenen als kinderen goed. Bij kinderen werken we met de emotiemethode ook wel in de vorm van tekenen en/of spel. Met emotietherapie leer je jezelf op een liefdevolle manier beter kennen en je accepteert je angsten en onzekerheden.

Tel: 06 27 19 33 82 / www.hethartvanrozemarijn.nl

Onderdeel van het zorgnetwerk

Iris Dessens

Iris is psycholoog en werkt als coach vanuit haar praktijk Levensloopcoach in Den Hoorn, daarnaast ook deel van het zorgnetwerk. Zij begeleidt vrouwen die de balans in hun leven kwijt zijn geraakt als gevolg van veranderende omstandigheden. Denk aan moeder worden en dat combineren met werken, sporten en een sociaal leven (alle ballen hoog), ziekte of verlies van een dierbare of een nieuwe situatie die ontstaat na bijv. een scheiding.

Deze grote gebeurtenissen in je leven hebben effect op jou en zorgen er vaak voor dat je anders in het leven komt te staan. Het zijn uitnodigingen om op zoek te gaan naar een nieuwe versie van jezelf. Voordat je die gevonden hebt, kun je vast komen te zitten in de automatische piloot, je gestrest, gefrustreerd en vermoeid voelen en het gevoel hebben: ‘Is dit het nou?’. Iris begeleidt vrouwen van daar naar weer meer rust, ontspanning en plezier in hun leven. Hulpvragen: burn-outpreventie, meer balans (werk/privé), grenzen aangeven, minder schuldgevoel, meer rust en ontspanning, minder moeten van mezelf (perfectionisme loslaten), meer genieten, meer doen wat ik zelf wil, me minder van anderen aantrekken.

Tel: 06 41 03 78 79 / www.levensloopcoach-iris.nl

Onderdeel van het zorgnetwerk

Lonneke Mechelse 

Peptalk biedt onder anderen adviesgesprekken en diagnostiek voor kinderen (en volwassenen). Het gaat daarbij niet om stempels zetten, maar om het gezamenlijk maken van een ‘’gebruiksaanwijzing’’ voor het kind en zijn/ haar omgeving. We behandelen alles wat te maken heeft met niet lekker in je vel zitten en vraagstukken rondom school.

Tel: 06 25267373 / www.peptalk-psychologen.nl 

Onderdeel van het zorgnetwerk

Maaike Borsboom 

Als coach op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en voormalig Ambulant Pedagogisch Hulpverlener in de jeugd- en gehandicaptenzorg, bied ik gezinshulp aan op holistische wijze aan huis. Vanuit de holistische visie bekeken staat het kind niet op zichzelf maar is verbonden met alles om zich heen en spelen er vaak meerdere onderliggende factoren mee aan het tot uiting komen van het probleem.

De hulp is laagdrempelig, gericht op gezinsgeluk, vergoten van de draagkracht van alle betrokkenen, praktisch, creatief, aards, speels en met humor. Voor ouders Met/ En kinderen van 0 t/m 12 jaar.

– Voor alle vragen en zorgen rondom de opvoeding en ontwikkeling van je kind.
– Specialisaties: communicatie met je kind, spraak- taalproblemen, hoog gevoeligheid, ADD, ADHD, Autisme en aanverwante stoornissen, verstandelijke beperking.
– Werkvormen: gesprekstechnieken, (totale) basiscommunicatie, NLP technieken, creatieve therapie, kindermassage, ademhalings- oefeningen, ontspannings- oefeningen, mindfulness, gezonde voeding adviezen, de natuur, spelletjes voor het stimuleren van de verschillende ontwikkelingsgebieden.

Tel: 06 17 10 25 22 / www.natuurzijn.nl

Onderdeel van het zorgnetwerk

Mariska Bruggeling

Mariska Bruggeling is een holistisch coach die aandacht geeft aan het in balans brengen van de energie. Als je als volwassenen uit balans bent of niet lekker in je vel zit, werkt ze met ademtechnieken en energetische massage. Dit versterkt groei en bewustzijn. Met kinderen gaat ze spelen en het authentieke spel volgen om de energie weer te laten stromen…….. dat herstelt de rust en het gevoel van welbevinden.

Onderdeel van het zorgnetwerk

Maaike de Vries

Ik ben Maaike de Vries en ik werk als mediator en coach vanuit mijn praktijk in Wateringen, daarnaast ben ik deel van het zorgnetwerk. Mijn specialiteit daarbij is relatiebemiddeling. Loop je vast in je relatie, sta je op het punt om te gaan scheiden of heb je gedoe met je ex? Dan help ik jou en jullie heel graag verder!

Kinderen willen van nature dat het goed gaat met hun ouders. Als jullie als ouders vaak en heftig ruzie maken hebben kinderen daar veel last van. Ook later nog! Of je nou nog een relatie met elkaar hebt of gescheiden bent, dat maakt niet uit. Die ruzies met elkaar zijn niet nodig en moeten voorkomen worden.
Hoe mooi en fijn zou het zijn wanneer je als ouders, partners of ex-partners goed met elkaar kunt communiceren? Misschien denk je zelfs op dit punt dat dit onmogelijk is… Maar echt, het kan! Als je er zelf van af wilt en geen last meer wilt hebben van frustraties, boosheid of gedoe! En eigenlijk heb je je partner of je ex er helemaal niet bij nodig. Je kunt het ook in je eentje aangaan!

Als je overweegt om te scheiden kan ik je als scheidingsbemiddelaar ook door het hele traject heen helpen. Van A tot Z wordt alles geregeld. Mocht je ophikken tegen de kosten van het traject, dan kan ik ook nagaan of ik een subsidie voor je kan aanvragen.

Je bent altijd welkom voor een kop koffie (of thee), zonder dat je al ergens aan vast zit.

Tel: 06515409802   / www.maaikedevries.com

Onderdeel van het zorgnetwerk

Elke Kroon  

In onze praktijk Zuiver zien we veel kinderen met zowel lichamelijke als mentaal/emotionele klachten. Van eczeem, waterwratjes, (chronische) KNO-klachten en spijsverteringsproblemen tot niet lekker in hun vel zitten, wat zich bv uit inangsten, boze buien, hyperactiviteit, stemmingswisselingen etc.

Als klassiek homeopaten kijken we naar ‘het kind achter de klachten’, elk kind is uniek, en stemmen we de behandeling af op het totale plaatje van het kind, dus naast klachten ook karakter, voorkeuren etc. Een eerste consult duurt daarom vaak 1 – 1,5 uur.

Klassieke homeopathie is een gezondheidsherstellende therapie zonder vervelende bijwerkingen. Het kan ookondersteunend aan andere therapieën ingezet worden.

 tel: 0174 29 07 42 /  www.natuurzijn.nl

Onderdeel van het zorgnetwerk

 

Judith van Beek  

Hi! Mijn kindercoach praktijk heb ik JDTH genoemd. Judith, zonder de klinkers. Kort en krachtig, maar niet minder aandachtig. En dit is precies hoe ik werk. In kortdurende trajecten ga ik samen met kinderen (én hun ouders) op zoek naar ieders kracht en kwaliteit. Spelenderwijs en met aandacht onderzoeken we de positieve intentie achter iemands gedrag. Ik ben er namelijk van overtuigd dat achter elk gedrag een positieve intentie zit.

Je kunt bij mij terecht met vragen over sociaal -en emotionele zorgen (bijvoorbeeldhooggevoeligheid, (faal)angst, onzekerheid of heimwee). Meestal begeleid ik kinderen 1-op-1. En soms werk ik in kleine groepen (bijvoorbeeld weerbaarheidstrainingen).

Ik krijg energie van reizen (ik heb een rugzak vol met ervaringen), in beweging zijn (wandelen, hardlopen, windsurfen) en ik bewonder de empathie van de (inmiddels overleden) Japanse leraar Kanamori (‘Japanse levenslessen’).

Verder woon ik met mijn gezin in Den Hoorn en ken ik ZON! al vanaf het moment dat ze inhet dorp gevestigd zijn. Bij ZON! staat het kind centraal en de slogan ‘Help mij het zelf te doen’ onderschrijf ik volledig. Ik reis slechts een stukje met je mee om het vertrouwen terug te geven dat je alles in je hebt om zelf verder te gaan.

Tel: 06 22856292www.jdth.jimdo.com

Onderdeel van het zorgnetwerk