Menu Bel Zon: 015 82 00 456
Inschrijven

Wat zijn
jouw plannen?

ZON! kinderparticipatie is er voor iedereen, het hele jaar door. Daarom organiseert elke ZON!-locatie regelmatig kindvergaderingen. Daarin kunnen alle kinderen vertellen wat zij fijn vinden aan hun opvang, wat verbeterpunten zijn, welke ideeën zij hebben voor de inrichting, voor activiteiten of speelmateriaal.

De pedagogisch medewerkers en locatiemanagers luisteren tijdens deze contactmomenten naar de opmerkingen en ideeën van de kinderen en proberen hun beleid daarop af te stemmen. Zo krijgen kinderen zelfvertrouwen: hun meningen en ideeën doen ertoe bij Kinderopvang ZON!. Zij hebben zelf invloed op de inrichting van hun eigen kinderopvang.

We kiezen ook elk jaar een kinderdirectie. Elke buitenschoolse opvanglocatie (BSO) krijgt een eigen ZON! Kinderdirecteur, die de kinderen op zijn of haar locatie vertegenwoordigt. Deze wordt gekozen door middel van stemmen. Alle kinderen die dat willen, kunnen zichzelf kandidaat stellen en dat kenbaar maken bij hun locatiemanager. Daarnaast worden alle kinderen uitgedaagd om een plan uit te werken voor de eigen locatie. Uiteindelijk wordt degene met de meeste stemmen de Kinderdirecteur en vertegenwoordigd zijn of haar locatie en in de ZON! kinderdirectie.

De ZON! kinderdirectie heeft een ceremoniële en inhoudelijke functie. Zij overlegt met de directie van ZON! en met de locatiemanagers over onderwerpen als voeding, dierenverzorging, de inrichting van de locatie, de huisregels en de (vakantie)activiteiten.

4/5 keer in het jaar is er een vergadering met alle kinderdirecteuren van alle locaties. Zij komen samen met de directie, om alle ideeën met elkaar te bespreken. Soms krijgen de kinderdirecteuren (als aanspreekpunt voor de rest van de kinderen op de locatie) een idee te horen wat niet mogelijk is. Denk hierbij aan ‘een olifant als huisdier’. De kinderen krijgen tijdens deze vergaderingen tips van elkaar over hoe ze met zulke situaties moeten omgaan. Wat en hoe moeten zij reageren, om wel iedereen gehoord te laten voelen.

Waarom kiezen wij voor kinderparticipatie?

Het vroeg betrekken van kinderen bij besluitvorming is van onschatbare waarde voor hun persoonlijke ontwikkeling. Zo stimuleert het de verantwoordelijkheid: Kinderen die betrokken zijn bij besluitvorming (kinderparticipatie) ontwikkelen een gevoel van verantwoordelijkheid voor hun keuzes. Ze leren de consequenties van hun beslissingen begrijpen en worden meer bewust van de impact die ze kunnen hebben op henzelf en anderen.

Ook bevordert het zelfvertrouwen. Wanneer kinderen merken dat hun stem en mening ertoe doen, groeit hun zelfvertrouwen. Ze voelen zich gehoord en gerespecteerd, wat hun gevoel van eigenwaarde versterkt. Het steunt de kinderen in de persoonlijke ontwikkeling. Kinderen die actief deelnemen aan beslissingen, leren over zichzelf en hun voorkeuren. Ze ontdekken hun interesses en passies, wat bijdraagt ​​aan een positieve groei en ontwikkeling van hun identiteit.

Verbetert communicatieve vaardigheden: Door deel te nemen aan besluitvorming, oefenen kinderen hun communicatieve vaardigheden. Ze leren hun gedachten en ideeën duidelijk te uiten en leren ook luisteren naar anderen. Door kinderen al op jonge leeftijd te betrekken bij besluitvorming, leren ze de waarde respect voor anderen.

Het nemen van beslissingen vereist kritisch denken en probleemoplossende vaardigheden. Door kinderen mee te laten beslissen, worden ze gestimuleerd om hun denkvermogen te ontwikkelen en verschillende opties te overwegen voordat ze tot een keuze komen.

Het respecteren van de mening van kinderen en hen laten deelnemen aan besluitvorming bouwt een vertrouwensband op tussen volwassenen en kinderen.

Kortom, genoeg motivatie voor ons om heel veel tijd en energie te steken in de kinderparticipatie. Bij ons gaat dat in de vorm van een kinderdirecteur!