Menu Bel Zon: 015 82 00 456
Inschrijven

Kinderen zijn de grootste inspiratiebron!

Het kind staat centraal, omdat wij kinderen echt zien en horen. Iedereen mag en kan zijn, zoals hij of zij is en kinderparticipatie is een belangrijke basis in onze visie.

Kinderparticipatie

De visie en beleid van ZON! laat zich inspireren door de pedagogen Claire Warden, Loris Malaguzzi, Maria Montessori, Rudolf Steiner en Janusz Korczak:

Claire Warden 

Claire Warden is oprichter van de Mindstretchers Academy en Nature Kindergarten. Zij vindt het belangrijk om tijd te besteden aan leren in, met en voor de natuur. Dit is natuurgericht leren (ook wel natuurpedagogiek genoemd). ZON! vindt ook dat de natuur zorgt voor prachtige prikkels waardoor kinderen hun verbeelding kunnen aanspreken – binnen, buiten en daarbuiten. Kinderen kunnen alles leren wat ze nodig hebben door hun nieuwsgierigheid te volgen, met volwassenen als hun gidsen en helpers.

Bij ZON! gebruiken we Floorbooks. Dit is een instrument om kinderen zelf hun interesses te laten documenteren.

Loris Malaguzzi

ZON! gaat er in navolging van Malaguzzi vanuit dat kinderen 100 talen (talenten) hebben en daagt kinderen uit deze talen te ontdekken en ontwikkelen. ZON! stimuleert kinderen samen te spelen, te delen en te werken. Medewerkers van ZON! maken regelmatig verslagen van alle kinderen. Om de kinderen op positieve wijze uit te lichten, gebruiken we onze eigen observatiemethode ‘Kind in het Zonnetje’. Door te observeren en vast te leggen wat wij zien, leren we veel van en over de kinderen.

Maria Montessori

ZON! biedt kinderen vrijheid in bewegen en in keuzes en gelooft in de zelfstandigheid van kinderen. ZON! zorgt voor een ruim activiteitenaanbod en laat de kinderen vrij kiezen. Hierbij is ‘Leer mij het zelf te doen’ het uitgangspunt. Kleurplaten en voorgeknipte werkjes zul je bij ZON! niet tegenkomen. Gevoelige periodes in de ontwikkeling van kinderen worden herkend en hierop wordt ingespeeld. ZON! stimuleert oudere kinderen de jongere te helpen en te leren van elkaar.

Rudolf Steiner

De natuur en haar ritmes en processen spelen een belangrijke rol in aanbod en werkwijze van ZON! De lente, zomer, herfst en winter. Alle seizoenen komen terug op onze locaties en in de activiteiten. Kinderen spelen veel buiten en ontdekken de natuur vanuit hun natuurlijke nieuwsgierigheid. Elke locatie van ZON! heeft een seizoenstafel. Kinderen zoeken, knutselen en verzamelen zelf spullen die op deze tafel worden verzameld.

Janusz Korczak

Korczak heeft samen met 200 kinderen een weeshuis gerund. Met een eigen rechtbank waar de kinderen de rechter waren. Hij maakte met deze kinderen ook een eigen krant. ZON! praat niet over kinderen, maar met kinderen. ZON! wil een relatie met kinderen aangaan die is gebaseerd op vriendschap in plaats van alleen opvoeden, ervan uitgaande dat kinderen zelf in staat zijn te denken en beslissingen te nemen. ZON! vergadert regelmatig met kinderen over bijvoorbeeld thema’s, activiteiten, welbevinden en de aankoop van materialen. ZON! gelooft in de vriendschappelijke relatie met het kind en neemt kinderen en hun mening heel serieus. Iedere locatie heeft een eigen ‘kinderdirecteur’. Deze kinderdirecteur is het aanspreekpunt voor de kinderen op de locatie en bespreekt deze plannen en ideeën met de managers.