fbpx 

Meer informatie? 0158200456

 

Wet- en regelgeving

Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is op 25 mei 2018 van kracht geworden en volgt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens op. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

 

Waarom verzamelen wij informatie?

Om ons werk goed te kunnen uitvoeren, hebben wij gegevens nodig van u en uw kind. Deze gegevens zijn privacygevoelig. Daarom zullen wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens. Indien u gebruik maakt van het inschrijfformulier op onze website vragen wij u om gegevens. Deze hebben wij nodig om:

  • Uw inschrijving te verwerken
  • Een contract voor plaatsing met u af te sluiten.
  • U de facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren.
  • Uw kind de best mogelijke zorg te verlenen.

 

Beveiliging

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Ons kindplanningsprogramma Jaamo gebruikt een HTTPS (SSL) verbinding die met een 256-bits versleuteling (SHA-256) beveiligd is. Dit betekent dat alle informatie tussen de webbrowser van de gebruiker en de Jaamo server altijd versleuteld wordt verzonden. Het zorgt ervoor dat de informatie altijd onleesbaar is voor het geval dat kwaadwillenden deze onderscheppen.

 

Versleuteling van gevoelige persoonlijke gegevens

Gevoelige persoonlijke gegevens in de Jaamo database worden altijd versleuteld opgeslagen. Hierdoor zijn deze gegevens onleesbaar in het geval dat iemand onrechtmatig toegang verkrijgt tot de database.

 

Cookies

Google Analytics: op onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Kinderopvang ZON! gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.

 

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van wet is toegestaan en noodzakelijk is. Denk aan Belastingdienst. U kunt uw eigen gegevens inzien middels het ouderportaal. U heeft recht tot het wijzigen van uw gegevens wanneer u ziet dat uw gegevens onjuist zijn verwerkt. U heeft recht op gegevenswissing indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt mits er geen wettelijke verplichting bij ons ligt de gegevens te behouden.

 

Wijziging en datum

Dit privacystatement kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds het actuele privacystatement vinden. Dit privacystatement is opgesteld op 15 mei 2018.

Kinderopvang ZON!

Adres: Lookwatering 62, 2635 EA, Den Hoorn

Telefoon: 0158200456

Volg ons

Top