fbpx 

Meer informatie? 0158200456

 

De emotionele ontwikkeling van het jonge kind is een ontwikkeling die alles bepaalt voor de verdere ontwikkeling van het kind en de latere volwassene. De hechtingsfase maakt bijvoorbeeld dat het kind zich leert hechten aan anderen. Uitgangspunten in het kindercentrum zijn daarom liefde en veiligheid. Dit geldt voor zowel de fysieke en praktische als de emotionele veiligheid van de kinderen. Wat betreft de fysieke en praktische veiligheid is, in samenwerking met de GGD, overal aan gedacht. De emotionele veiligheid wordt door de pedagogisch medewerkers gewaarborgd. Zij geven ieder kind het gevoel welkom en geliefd te zijn. Door het kind goed te leren kennen, door te weten wat het prettig vindt en wat niet, door regelmatig te laten horen, zien en voelen dat dit kind belangrijk voor ons is. Door middel van complimentjes, lieve woorden en knuffels.

 

Verder kunnen kinderen over het algemeen goed inschatten wat wel en wat niet mag. Voor de situaties waarin zij dit nog niet voldoende kunnen, begeleiden de pedagogisch medewerkers hen hierin. Dit doen zij door de kinderen uit te leggen waar de mogelijke graven zich binden. ZON! vindt het belangrijk deze risico’s met de kinderen te bespreken. Kinderen kunnen binnen een gesprek meedenken over hun eigen veiligheid. ZON! stelt de regels graag in overleg met de kinderen. Doordat kinderen zich verantwoorelijk voelen voor de regels, zichzelf en elkaar, kan vrijheid worden geboden.

Kinderopvang ZON!

Adres: Lookwatering 62, 2635 EA, Den Hoorn

Telefoon: 0158200456

Volg ons

Top