fbpx 

Meer informatie? 0158200456

 

Ons beleid

Activiteiten

De medewerkers van ZON! bieden veel activitieiten aan die gebaseerd zijn op de pijlers natuur, cultuur en sport. Kinderen kunnen hier namelijk hun ontspanning en ontladingen vinden.

 

- Natuur

ZON! kiest bewust voor ‘groene’ locaties en onze medewerkers gaan veel en vaak met de kinderen naar buiten. ZON! vindt buitenspelen en het ontdekken van de natuur zeer belangrijk. Kinderen raken in onze ogen door de drukke maatschappij en de digitalisering verwijderd van de natuur.

 

- Cultuur

Onder cultuur verstaat ZON! naast verschillende gewoonten, geschiedenis taal, kunst, muziek en dans. Kinderen krijgen daarom een structureel aanbod in deze vormen. ZON! wil geen eiland op zichzelf zijn waar kinderen binnen vier muren worden opgevangen. De kinderen gaan zo veel mogelijk op onderzoek uit zowel binnen als buiten. ZON! wil maatschappeljke, culturele en natuurlijke invloeden naar binnen halen zodat het kindercentrum leeft en kinderen kennismaken met water zoal te vinden is in de wereld. 

 

- Sport

Ook heeft ZON! veel sportlocaties waar voor kinderen een actief aanbod is van diverse soorten sport. Medewerkers van ZON! zorgen dat sport een vast onderdeel is van het activiteitenaanbod. Sport stimuleert de emotionele en sociale vaardigheden van kinderen en daarbij is bewegen gezond.

 

Ritme en voeding

ZON! is zich bewust van de behoefte van kinderen aan veiligheid en geborgeheid. Met name jonge kinderen vinden veel houvast in vaste patronen en ritme. Hierop wordt op de verschillende locaties ingespeeld door de middag te starten met een rustmoment. Na een lange dag op school is er een moment van samenzijn en gezelligheid aan tafel. Kinderen hebbben de gelegenheid om bijvoorbeeld hun schooldag of andere ervaringen met elkaar te delen. Hierna mogen de kinderen spelen, tekenen, koken, sporten of deelnamen aan een activiteit. Halverwege de middag wordt nog een tussendoortje aan de kinderen uitgedeeld.

Wij voelen ons als kinderopvang tevens verantwoordelijk voor gezonde voedingsgewoonten. Door het geven van het goede voorbeeld leren wij de kinderen zichzelf goed te ontplooien. Op allerleid ontwikkelingsgebieden. Zo doen we dat ook met voeiding, want ‘zien eten, doet eten’.

 

Groepsgrootte

De kinderen worden opgevangen in hun eigen basisgroep en groepsruimte. Deze groepen bestaan uit maximaal twintig kinderen. De kinderen van 4 tot +/- 7 jaar en van +/- 7 jaar tot 12 jaar zitten samen in een groep. Op elke tien aanwezige kinderen is er een pedagogisch medewerker aanwezig.

Kinderopvang ZON!

Adres: Lookwatering 62, 2635 EA, Den Hoorn

Telefoon: 0158200456

Volg ons

Top